» Geodeta Kraków » Oferta

wielkoœć czcionki: A- A A+

Prace podstawowe:

 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic
 • tyczenie obiektów budowlanych na gruncie
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych:

 • stała obsługa geodezyjna na potrzeby budownictwa
 • przygotowanie projektu pod kątem wytyczenia w terenie
 • kontrola poprawności założeń projektowych
 • bieżące pomiary realizacyjne
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary objętości hałd
 • pomiary przemieszczeń
 • pomiary osiadania budynków
 • pomiary odkształceń konstrukcji stalowych
 • mapy z inwentaryzacji powykonawczych

Dla biur projektowych:

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • przekroje
 • numeryczny model terenu
 • pomiary elewacji
 • pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznych

Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych

Zazwyczaj pierwsza usługa zamawiana u geodety. To na mapie syt-wys projektant projektuje całą inwestycję. Nanosi poszczególne jej elementy, budynki, przyłącza wod-kan, gaz, elektryczne… Mapa syt-wys do celów projektowych zazwyczaj sporządzana jest w skali 1:500 lub 1:1000. Do pozwolenia na budowę wymagana jest wersja „analogowa” czyli mapa na arkuszu papierowym. Dla projektanta jednak wygodniejsza jest wersja cyfrowa. BUGK GEOSURVEY na żądanie klienta przekazuje wersję analogową jak i cyfrową. Dla specyficznych prac możemy stworzyć „DTM” czyli numeryczny model terenu. Taka mapa to nic innego jak mapa 3D. Przekazujemy mapy w wersji cyfrowej w popularnych formatach DWG,DXF,DGN. Czas realizacji zlecenia dla terenów o powierzchni nieprzekraczającej 1ha wynosi ok 30dni.

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych na gruncie

BUGK GEOSURVEY prowadzi prace związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu na „gruncie”. Nowoczesny sprzęt zapewnia wysoką dokładność wyznaczanych elementów. Wyznaczenie domków jednorodzinnych możliwe jest bezpośrednio w terenie bez dodatkowych prac przygotowawczych. Bardziej skomplikowane projekty należy wcześniej przygotować ( obliczyć miary i współrzędne punktów charakterystycznych). W tym celu posługujemy się oprogramowaniem WinKalk, C-GEO, GeoNet oraz programem typu CAD renomowanej firmy BENTLEY. Używając jednej z najlepszych dostępnych „nakładek” geodezyjnych firmy GeoDezy MK 2006.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza: pomiarZgodnie z prawem inwestor ma obowiązek zinwentaryzować budowle oraz wszystkie sieci i przyłącza. W tym celu potrzebne jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. W przypadku „uzbrojenia terenu” są to mapy i szkice. W zależności od wymagań instytucji branżowych mogą to być też szkice i pliki z danymi numerycznymi. Dla inwentaryzacji nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków konieczne jest sporządzenie nie tylko mapy. Dla budynków sporządzić należy kartotekę budynku zawierającą dane o roku rozpoczęcia budowy jej zakończenia, materiału użytego do budowy, ilości kondygnacji powierzchni zabudowy. Dla terenów budowlanych ( tych przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele budowlane) należy wykonać zmianę użytku, jeśli nie była wcześniej wykonana. Powierzając nam realizację inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej macie państwo pewność że dopełnimy wszystkich formalności, oraz dostarczymy wszystkie wymagane dokumenty z zakresu geodezji do odbioru budowy przyłączy sieci oraz budowli.

Podział nieruchomości

Podziały nieruchomościPojęcie dość szerokie w rozumieniu. Nieruchomość to nie tylko działka. Nieruchomość stanowią również budynki. A zatem możliwy jest podział nieruchomości np. działki jak i wydzielenie lokali lub podział budynku. Najczęstszym zadaniem dla geodetów jest jednak podział działki. Przed przystąpieniem do czynności podziałowych należy przemyśleć jak najkorzystniej podzielić daną działkę. Wydzielana działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, więc niezbędne jest jego zapewnienie. Można to uczynić poprzez przemyślane sporządzenie wstępnego projektu podziału. Dostęp do drogi można zapewnić nie tylko przez wydzielenie osobnej działki. Można ustanowić służebność zapewniającą prawo przejazdu każdoczesnemu właścicielowi. Jeśli zdecydujecie się państwo na powierzenie tego zadania naszej firmie dołożymy wszelkich starań aby podział został wykonany zgodnie z waszym oczekiwaniem a jednocześnie tak aby kolejni użytkownicy działek nie ponosili konsekwencji z tytułu źle przemyślanego podziału. Należy pamiętać, iż wydzielone działki zostają dla kolejnych pokoleń.

Wznowienie granic

Jest najtańszą i najszybszą formą, aby dowiedzieć się jak przebiega aktualna granica. Jest jeden warunek, który musi być spełniony by było ono wykonalne. Materiały zgromadzone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej muszą być wystarczające.

Rozgraniczenie nieruchomości – ustalenie granic

Nie zawsze można wznowić punkty graniczne z dostępnych materiałów geodezyjnych. Zachodzi wtedy potrzeba przeprowadzenia rozgraniczenia. O powodzeniu tego zadania często decyduje doświadczenie osoby prowadzącej rozgraniczenie. Rzetelne przebadanie wszystkich dokumentów to podstawa. To bardzo żmudne i pracochłonne zadanie. Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów staramy się aby strony zawarły porozumienie na etapie rozgraniczenia w postępowaniu administracyjnym. Nie zawarcie go w tym trybie może skutkować przekazaniem sprawy z urzędu do sądu. Jak wiadomo sprawy sądowe nie należą do najtańszych a geodeci przysięgli korzystają dokładnie z tych samych dokumentów.

Warunki zabudowy

W przypadku braku planu zagospodarowania do uzyskania pozwolenia na budowę wymagana jest decyzja WZ. Jest ona czymś w rodzaju planu zagospodarowania dla danej działki. Decyzja ta określa jaka inwestycja może zostać zrealizowana na danej działce.

Geodezja Kraków
Geodezja Kraków GEOSURVEY Tomasz Morek - Geodezyjna Obsługa Inwestycji i Wycena Nieruchomości.
Celiny 30     32-095 Iwanowice     e-mail: biuro@geosurvey.pl     tel.: +48 514 38 42 38
Stronę geodezji Kraków zaprojektowało akloweb